Saturday, February 23, 2019

 

  REKAP POIN
  N a m a Asal Poin   Total Juara
  1 Mulia Koi Farm Surabaya 22.200 33 buah
  2 Koikuiki Muntilan 6.600 8 buah
  3 Asia Koi Pasuruan 6.500 13 buah
  4 Agustiono Kusumadi Kudus 5.700 6 buah
  5 BlitarRaya Koi Farm Blitar 5.600 14 buah
  6 Agus Julianto Sidoarjo 5.200 12 buah
  7 Sugiarto Kurniawan Surabaya 4.800 2 buah
  8 Hendy F.S. Blitar 3.700 8 buah
  9 Akrimna Fish Center Blitar 3.500 9 buah
  10 SMM Blitar 3.400 8 buah
  11 Purwo Prayogo Blitar 3.100 7 buah
  12 Bambang Supriyanto Surabaya 3.000 6 buah
  13 MNC Malang Malang 2.800 5 buah
  14 PKC Palembang Palembang 2.800 7 buah
  15 Ali Mubin Blitar 2.700 6 buah
  16 Larry Lion Lie Surabaya 2.700 3 buah
  17 Perfect Koi Blitar 2.300 6 buah
  18 Alil dan Ilham Garut 2.200 3 buah
  19 Marib Blitar 2.000 3 buah
  20 Isaku Koi Farm Blitar 1.900 4 buah
  21 Nina Koi Blitar 1.800 4 buah
  22 Arie Sri Bintang Bandar Lampung 1.800 1 buah
  23 Heri BKC Blitar 1.800 4 buah
  24 Tarhib Blitar 1.800 3 buah
  25 Efendi Blitar 1.700 4 buah
  26 Romadhon Blitar 1.700 1 buah
  27 Basuki Koi Blitar 1.700 1 buah
  28 Darmadi Solo 1.600 4 buah
  29 Anam Angin Blitar 1.600 4 buah
  30 Kaisar Koi Blitar 1.500 3 buah
  31 Shinju Koi Farm Malang 1.500 1 buah
  32 Faizin Blitar 1.400 2 buah
  33 Yusuf Samudra Blitar 1.300 2 buah
  34 King Blitar 1.300 3 buah
  35 Winner Koi Farm Blitar 1.300 1 buah
  36 Markas Koi GS Surabaya 1.200 3 buah